Foto & Film
Coaches
Activiteiten
Algemeen
Interclub
Boutique
contact
wil
Je eigen horizon tegemoet gaan. Eén stap zetten naar je horizon is tegelijk je horizon benaderen maar ook je horizon zien opschuiven in de toekomst. Je kan je horizon nooit bereiken.
Het is je doel, de richting en zin van je avontuur/leven en moet als richtsnoer worden gezien.
een beeld zijn.
een richtsnoer, doel en zin zijn
voor elk mens en sporter. De beslissingen die je neemt op kruispunten in je leven worden geïnspireerd door de horizon die je voor jezelf ziet en waar je heen wil/moet.
een werkwijze en aanpak zijn.
Louter abstract denken levert geen feitelijke ervaring of leerproces op. Het nastreven van een doel of de dagelijkse zoektocht naar een inspirerende horizon kan levensvreugde en een drive geven. Elke dag wordt zo een schakel in een proces dat je leven kleurt.
Tennis of muziek spelen, schaken en creatief zijn zorgen voor een dagelijkse opdracht in je leven. Gericht bezig zijn, je eigen toekomst zoeken en definiëren, bijstellen en her-denken met de vaste overtuiging dat deze tocht op zich 'waarde' en 'betekenis' heeft of kan hebben.
een concreet werkterrein aanbieden
individuele mensen en sporters beluisteren,
begeleiden en inspireren in hun tocht/reis/zoeken om tot opmerkelijke resultaten te komen.
een persoonlijk traject zijn voor elke sporter
Ieder heeft andere verwachtingen, aspiraties en dromen. Het is essentieel dat ieder 'zijn' horizon zoekt en daarbij een geïndividualiseerde begeleiding en omkadering krijgt die aansluit bij je eigen ambitie.
een sociaal weefsel creëren
waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten. Het samenbrengen van meerwaardezoekers geeft de gelegenheid om boeiende mensen te leren kennen.
een school zijn
waar iedereen kan werken aan technische verbetering, mentale veerkracht, fysieke kwaliteiten en tactisch doorzicht onder leiding van bekwame en inspirerende coaches en trainers om het beste uit jezelf te halen.
Een activiteit die je de kans geeft, je ware zelf te vinden/te benaderen/te thematiseren.
Fascinatie voor evolutie ('verbeteren') en intens bezig zijn.

De beste 'ik' worden van alle 'iks' die in je zitten.

Plezier als stuwende kracht voor jongeren en ouderen om zich te ontwikkelen/te ontplooien.
INFO: johan@johanteirlinck.be
gsm 0495/77.30.40
Algemene voorwaarden project Horizon
Click hier